Extraescolars
      
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 • Totes les activitats que presentem, estan pensades, dissenyades i adaptades a cada etapa/edat escolar, pel que fa a la forma d'ensenyar-les, expressar-les, coordinar-les i transmetent-les a cada alumne.

CARACTERÍSTIQUES DE CADA ACTIVITAT:       
 • Les activitats es realitzaran durant el curs escolar i depenent del calendari escolar de cada centre.
Data d´inici: setembre 2016
Data de fi: maig 2017
 • Les classes/activitats s’impartiran en les diverses aules i espais designats pel Col·legi Santa Anna.
 • Les franges horàries en les quals es poden dur a terme les activitats són de migdia o de tarda.

                     Migdia: de 14:00 a 15:00 h.
                    Tarda: de 17:15 a 18:15 h. (primària) o de 17:35 a 18:35 h.(secundària)
 • Les classes i/o activitats que Fabra Formació duran a terme seran adaptades segons els nivells i les peculiaritats de cada grup.

SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS:
 • Les classes s'avaluen de manera contínua per a poder portar un control de l'evolució de l'alumne, ficant més èmfasi en aquest aspecte en les activitats de repàs, idiomes i informàtica.
 • Mantenim els pares/tutors informats sobre el progrés d'aprenentatge dels seus fills, mitjançant un butlletí trimestral d’observacions, on s’anoten aspectes del desenvolupament de l'alumne, com la seva actitud, el seu rendiment, el treball realitzat, l'assimilació dels coneixements adquirits al llarg del curs i altres observacions que es considerin importants.
 • Es realitza un control d’assistència a cada jornada i previ l´inici de cada classe, el qual es posa a disposició a l´entitat contractat quant se’ns sol·licita.

CONDICIONS
Nombre d’alumnes:
 • Si un cop finalitzades les inscripcions, no s'arribés al mínim de nens, l’AMPA es reserva el dret a reformular les condicions per tal de poder assegurar-ne la viabilitat, fent-ho saber a les famílies afectades. Serà el mateix procediment en el cas que un cop iniciat el curs algun alumne es doni de baixa, per això es prega a les famílies que per tal de no distorsionar el grup i els imports de les quotes establerts, que un cop s’iniciï el curs, l´alumne el finalitzi amb la resta dels companys.
Altes:
 • Les altes fora dels terminis establerts es podran acceptar sempre que hi hagi places disponibles i no interfereixin en el desenvolupament de l’activitat.
Baixes:
 • Durant el curs escolar, les baixes hauran de ser comunicades per correu electrònic a: ampa@cstanna.org, abans del dia 25 de cada mes. La no assistència no eximeix el pagament de la quota.
Actuacions en cas d´accident:
 • En el cas que un alumne/a no es trobés bé o s´hagués fet mal, s´avisarà telefònicament als pares per a que el vinguin a recollir, per tal d´acompanyar-lo en cas de necessitar assistència mèdica o hospitalària.
 • Davant d’una situació de gravetat s’avisarà al 112.
 • Convé, que totes les famílies tinguin actualitzats els telèfons propis i de familiars propers per tal que sigui possible localitzarvos sempre.
Medicaments i aliments:
 • No s’administrarà cap tipus de medicament, ni aliment dins de l’horari de l´activitat, per tal d’evitar possibles problemes d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, tret de l´activitat de Tot Xef que els pares hauran de signar un document que acrediti que el nen/a no en pateix cap.
Forma de pagament:
 • Rebut domiciliat al compte de cada família (anotar-lo al formulari d´inscripció) i de forma trimestral:
 • ü  1er rebut es girarà durant els mesos de juliol i agost corresponent al pagament dels mesos de ½ de setembre, octubre i novembre.
  ü  2on rebut es girarà del 1 al 5 de desembre, corresponent al pagament dels mesos de desembre, gener i febrer.
  ü  3er rebut es girarà del 1 al 5 de març, corresponent al pagament dels mesos de març, abril i maig.
 • La quota es veurà incrementada en 1,5€ cada trimestre, per les despeses de comissions bancaries derivades de girar el rebut.
 • Sempre es cobraran mesos complerts, no s’estableixen parts proporcionals, exceptuant el mes de setembre.
 • La quota per alumne s´estableix sense IVA, sempre i quant les activitats estiguin exemptes segons normativa, per la resta s´aplicarà el 21% IVA.
Assegurances
 •  Totes les activitats extraescolars estan cobertes per una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.RELACIÓ D'ACTIVITATS
(Trobareu la información de cada activitat clicant a sobre de cada nom)

CALENDARI SETMANAL D'ACTIVITATS


INSCRIPCIÓ:

- Formulari en català

- Formulario en castellano
EMPRESES COL.LABORADORES:


2 comentaris:

 1. No hi ha previst fer natació i/o piscina pels alumnes de la Llar d'Infants com es feia anys enrera a la piscina de l'Episcopal ? En cas de poder-ho fer, aviseu-nos als pares que ningú sap res ....

  ResponElimina
 2. Hola
  He inscrit al Luca Esteve de primària a Francès i no se si es farà aquesta extraescolar.
  Em podeu informar de com esta el tema?
  Gracies

  ResponElimina